LibreOffice eesti keeles

Allalaadimine

Valitud: LibreOffice CD/DVD-images, versioon 4.1.5, fy

Arendajatele

  • Lähtekood

    LibreOffice on avatud lähtekoodiga projekt, seega saab omaenda paigaldusprogrammi loomiseks alla laadida lähtekoodi.