LibreOffice eesti keeles

Allalaadimine

Valitud: LibreOffice Source code, versioon 5.4.0, Eesti

Hoiatus: see on uue koodiharu nn 0-versioon, mis on väga värske ja võib sisaldada vigu ja silumata kohti. Igapäevaseks töötegemiseks on kindlam kasutada mõnda vanemat versiooni.